kiêng ăn mặn

Người bị bệnh phải kiêng ăn mặn không nên dùng thuốc sủi

Với viên sủi upsa C calcium, thì ngoài lượng natri được hình thành sau phản ứng sủi bọt còn có canxi. Bởi vậy, không những