cách bổ sung vitamin

Các nguyên tắc khi dùng vitamin cần phải biết

Ngoài ra, những vitamin tan trong mỡ như vitamin A, D, E… nên uống sau bữa ăn, vì khi đó, đường ruột và dạ dày